Blockkedjor.se

Decentraliserad finans (DeFi)

Decentraliserad finans

Ett samlingsbegrepp för nya finansiella tjänster så som sparande, lån, inteckningar och försäkringar som använder sig av öppna och fria system. Det benämns även som Öppen finans eller DeFi.

Det är alltså ingen egen teknik, utan befintliga tekniker så som blockkedjor och smarta kontrakt används. De anses vara ett rejält hot mot traditionella banktjänster och försäkringsbolag.

Då det är ett fritt system är också allt tillåtet, och inga mellanhänder finns. Det finns ingen som förhindrar att ett lån tas eller vägrar försäkra tillgångar. Frihet under ansvar alltså. Frihet kan förstås även locka till illegal aktivitet, vilket också kan komma att skapa konflikter och stämningar framöver.

Banker vill förstås maximera sin vinst när de hjälper kunder - men inom DeFi regleras avgifter och omkostnader på ett mer fördelaktigt sätt för lånetagaren.

Kraftig ökning

Det totala värdet som är låst till DeFi har ökat från ca 44 miljarder SEK till ca 370 miljarder SEK från början av 2020 till Aug 2020. Alltså 8,5 gånger på lite mer än ett halvår. Inget tyder på att det kommer minska. Tvärtom.

Precis som med blockkedjetekniken i övrigt så kan alla vara med och delta. Vilket även inkluderar fattigare länder och delar av befolkningen som saknar tillgång till banktjänster. Så länge man har en smartphone med internetförbindelse finns de alltså inga hinder. Nuvarande banksystem stänger ute ca 40% av världens befolkning.

Tillväxten för DeFi

Teknik

Det finns ingen särskild DeFi-teknik, utan man använder sig av smarta kontrakt och blockkedjor. Största spelaren är idag Ethereum. I skrivandets skull används Ethereum 1.0 vilket innebär att antalet transaktioner i sekunden är begränsad till ca 15. Det har stundvis varit ett problem redan innan DeFis tillväxt, och nu märks problemen tydligare än någonsin.

Till sin hjälp använder man sig därför av olika lager-2-lösningar som tar beräkningskostnaden från blockkedjan, oftast utan att decentraliseringen blir lidandes. Man väntar även på Ethereum 2.0 vilket kommer ge tillräckligt många transaktioner per sekund för att transaktionsavgifterna ska hållas låga och att väntetiden inte stör.

Om Ethereum 2.0 drar ut på tiden så kommer många spelare även använda andra blockkedjor, så som Cardano, Orion Protocol och Polkadot.

Lån

Det allra vanligaste användsningsområdet för DeFi är lån och ränta. Eftersom man inte kan garantera att låntagaren betalar tillbaka pengarna så måste lånetagaren pantsätta något som är av lika stort värde som lånet. Detta görs oftast med stabila mynt (stablecoins). Vad är då syftet med detta?

Det handlar oftast om att man vill ha snabba pengar, kanske för nya investeringar, utan att behöva sälja. Säg att du vill använda värdet av dina Monero, men inte sälja dem om de plötsligt stiger i värde. Då kan du låna Monero till andra, och betala med exempelvis USDT (Tether), och på så vis få en procentuell vinst.

Lån genom DeFi

Viktiga spelare

De störta spelarna just nu vad det gäller DeFi är Maker DAO, Compound Finance, Aave och Synthetix.

Det är en marknad under stor tillväxt, så detta kan komma att ändras fort. Vill du ha mer statistik och information om DeFi-rymden just nu så kan du kolla på DeFi Pulse