Blockkedjor.se

Lightning Network

En lager-2-lösning för bland annat Bitcoin och Litecoin som löser problemet med skalbarhet. Transaktioner sker inte längre på lager-1-kedjan utan endast resultatet av lager-2-kedjan lagras.

Information kommer.