Blockkedjor.se

Stabila mynt (stablecoins)

Stabila mynt (stablecoins)

Ett stabilt mynt (stablecoin) är en kryptovaluta som är sammanlänkad med värdet av en FIAT-valuta så som USD, EUR eller SEK. Det innebär inte värdet är stabilt, men att de har samma värde som dessa valutor. Även FIAT-valutor går som bekant upp och ner i värde i jämförelse med andra valutor. Ingenting har ett eget värde, om det inte står i kontrast till något annat. Vissa kan även vara sammanlänkade med flera valutor, eller mot andra saker som värdepapper eller guld. Detta för att ytterligare försöka skapa ett värde som inte fluktuerar för mycket värde.

Syftet är att skapa ett stabilt värde i förhållande till kryptovärldens, ofta volatila sfär. En av kryptovalutors lockelse ligger i att de varierar mycket i värde, vilket gör att det går att byta till sig ett högre värde än exempelvis aktiemarknaden. Det innebär förstås också en mycket högre risk.

En metod för att sänka risken är att ha möjligheten att, i alla fall temporärt, placera pengarna i stabila mynt. Exempelvis om Bitcoin har gått upp 20% senaste månaden, och du tror att den kommer falla tillbaka, så vore det både tidskrävande och dyrt att sälja dina Bitcoin och ta ut pengarna till din bank. I stället kan du då byta ut dina Bitcoin mot ett stabilt mynt, så som USDC eller USDT.

Tillförlitlighet

Kan man lita på att ett stabilt mynt verkligen har ett reellt värde? Vissa mynt så som USDC bevisar att de har backning för varje mynt med en verklig valuta. De kan också försäkra att dina pengar är säkra så länge du håller dem, och att värdet alltid kan återås. Men exempelvis USDT (Tether) har ingen sådan försäkring, och det har uppdagats flera gånger att de inte har backning för hela deras bestånd av USDT. De har också medgivit att en stor del av deras värde inte ligger i amerikanska dollar, utan i andra värdepapper.

Stabila mynt har också en given plats inom decentraliserad finans (DeFi) där man ofta behöver en stabil motpart till det värde man tradar, sparar eller lånar.

En stor fördel stabila mynt har kontra FIAT-valutor är att de ligger på en blockkedja och därmed har full transparens. Man kan alltså se det totala börsvärdet, vilka adresser som äger hur mycket, och hur stor tillförseln av nya mynt är. Flera nationer har gått ut och sagt att de planerar att officiellt lansera en kryptovaluta som komplement till deras existerande FIAT-valuta, som då kommer hålla samma värde. Både Kina och USA har lagt ut planer för detta, och Sverige har även de en plan för sin e-krona. Det är dock osannolikt att någon nation kommer använda en publik blockkedja då denna transparens tyvärr inte är önskvärd.

Sveriges e-krona

Största spelarna

De största spelarna idag enligt börsvärde är: